Obolo, onu-o!

Onirọ onube me akpatan̄ keyi!

 

Akpatan̄ keyi ìre eyi ebi Ikwaan̄ Usem Obolo. Week riọọn̄ inu eji ekirọ me Obolo! Owu môkọt ibọkọ owuwa etip mè inu òfolek kiji me ere keyi.

Obolo, bele ejit, nye lek tap efuuk week esuuk, mè `nje-nfo-isi, mè `ntibi Ido Obolo. Soso, si ikwaan̄ nyi Obolo. Awaji igbana owu!  

 

Owu môkọt itap ubọk inyi ikwaan̄ keyi !!

 

Obolo, bele ejit, nye lek tap efuuk week esuuk, mè `nje-nfo-isi, mè `ntibi Ido Obolo. Soso, si ikwaan̄ nyi Obolo. Awaji igbana owu!  

 

Owu môkọt itap ubọk inyi ikwaan̄ keyi !!

 

Ìre keke ke eji ekirọ inyi ebi Obolo?

Ikwaan̄ Ikakana Ikpa itap me Obolo

Inanama Usem Obolo: Ifufuk mè Igege ikpa usem obolo

bible

Irọrọ mè esa Ikpa Mbuban esi ikwaan̄ me Ido Obolo

media

Icheche akpatan̄ Usem obolo

Uwu-Ikpa Isasa itọ ikpọ eyi eji echilibe, eyi agan̄ Nsabọn, îbene. Òkije inyi isi.

Oweek ikpọkpọ ogugo jisọs, keme Jisọs

Siweek ebi Obolo me ere keyi

Gban̄ Ikọ Awaji me ere keyi.

Ire oweek inọnọ inu Dr Uche E. Aaron otumube me ebon akpatan̄ mbia keme ubọk me ìman̄ keyi

Ere ikwaan̄ Usem me Jọs NBTT

keme Ikwerre inyi òmun̄ inu ebi Ikerre erọbe me agan̄ Otu Mun̄.

keme Ngas me ere keyi kpọ inu ebi Ngas ekirọ.

Oweek si irọriọọn̄ inu ebi lokaa me agan̄ Kọrọs Riba ekirọ keme lokaa

Ogwu Obolo, onọ eyi òrọrọ mgbọ keyi? Obolo îsibi okọbọm.  Mîgobo Obolo ke ìre Usem ama-iman me Otu Mun̄, mè inwọọn̄ Usem Obolo me 23-02-2016, isasa irọ ijot usen ikekeek usem ama-iman eyi otutuuk linyọn̄. Ìre owu ogọọk isi?

Ìre keke ke omun̄? 

keme ere keyi  kpọ, mè week riọọn̄ ubọk ibenebe.

Ire oweek inọnọ ikọ Dr uche Aaron otumube usen ya keme me ere keyi

 

Unwọọn̄ imin me usen ya.

Kpọ ifit-ogugo orirọ usen ya.

Kpọ ogugo.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.