Inu òfolek ebi OLBTO

Obolo Language and Bible Translation Organization:

Mije ikupbe me uyọt ibe eji ebi Obolo egobo Ikpa Mbuban etet ejaan̄ lek,mè ikup si me uyọt ibe nsabọn ebi Obolo ere ata nsabọn mè esibi òruru enyi ido Obolo mè Ido Naijiria, ke ebene ikwaan̄ Usem Obolo keyi eyi ekigwen,"Obolo Language and Bible Translation Organization". 

IKWAAN̄ KIJI ÌRE KEKE?

      Achubọk inu eji ekirọ ìre:-

 • Iwọwọlọ inu òfolek usem isibi, mè isa me ikeya inama usem Obolo ikeke.
 • Isan̄a inu ifufuk mè inu igege isisbi inyi ebi Uwu-Ikpa, mè otutuuk ebi Obolo.
 • Ikakana Ikpa Mbuban itap me usem Obolo.
 • Isasan̄a irek isibi inyi ebi ugane ekenekween̄ ifufuk mè igege Obolo ijaan̄.
 • Itatap ubọk inyi Mkpulu Ido irọ ibe ekejeen̄ Obolo me Uwu-Ikpa geelek òkup me Obolo.
 • Isasan̄a Ikween̄ inu isibi inyi ebi ijejeen̄.
 • Mè igọgọọk ebi Mkpulu Ido, mè ebi ofifi Ife ìkinama usem, mè ikikpọ chieen̄ lek, igbaan̄ isi ikwaan̄.

KEKE KE EJI EKỌT IRỌ?

Ikwaan̄ usem Obolo ìkare Ikwaan̄ ekisi isa iweek òruru, Ìkare ewe, Ìkarere Ifit-mkpulu; Ire Ikwaan̄ ekisa itap ubọk inyi ebi Obolo.  Ebi ìkinyi ikpoko ekisa isi ikwaan̄ yi ìre ebi Obolo me lek kiban̄ gaalek.  Ikaan̄ mgbọ ebi "Nigeria Bible Translation Trust (NBTT) me Jos, agan̄ Plateau, eriabe ene iba, ebi isi ikwaan̄, ijet eji ibe enegọọk eji eluk kubọk ebi Iteme me ikakana Ikpa Mbuban mè Ifufuk mè igege karake akọp mè efit acha onaan̄ge mè akọp jeeta mè ita (1983).

Bene me ike mgbọ ya, mîbene ikititiin̄ owuwa ikpa ifufuk kechi; mè ineen̄ usini me lek kiban̄ si isun̄:-

 • Ikpa Ònineen̄ ijejeen̄ Usem Obolo me Uwu-Ikpa. 
 • Adasi Ikpa Obolo.
 • Ikpa Obolo Òso Iba.  Eyi ayaya kan̄ si isibi.
 • Ikpa Ǹdọmọ Ijejeen̄ Usem Obolo, mè ikpa ebi ijejeen̄. Eyi ebi Ikpa 1, 2 & 3.
 • Ikpa etip (a) Ida Obolo (b) Ida Obolo eyi nsabọn 1& 2.
 • Gwun̄ Ogwu Obolo.
 • Igege mè Ifufuk Obolo.
 • Aya Ifuk Obolo. Eyi akpọk ikpa ge, mè eyi gwun̄ ikpa.
 • Òtotuuk Ikpa Mbuban. Agan̄ okà mè agan̄ ayaya inyan̄a-ibot.
 • Mbuban Îchaka.
 • M̀fufuk Ikwaan̄. Mè owuwa.

Ebi "Faculty of humanities" me "University eyi Port harcourt", mè ebi òru "Rivers Readers" , ebi mkpulu agan̄ otu mun̄ etobe ibe ekpọ chieen̄ me lek inanama usem, mè ebi Ńigeria Bible Translation Trust (NBTT), mè ebi NERDC, me Abuja, mîtọ owuwa inu chi eji esan̄abe isibi ikpọ, mè imun̄ ke mîso ifuk mè igbe inu mekọtbe ikisa isi ikwaan̄.

Eji si ekeke inyi ida ebi "Arican Union (AU)" òre ida ogbo ebi ofifit; mè keke si itat me lek ida ebi Ido Naijiria ofolek ubọk ijeen̄ ikpa eyi 6-3-3-4, eyi òbe ke mêsa usem ama iman̄ ijeen̄ gwun̄ inu me Uwu-Ikpa adasi acha ita.  Si kpọ me Ikpa ida ǹdọmọ ijeen̄ inu me Ido (National Policy on Education), agba eyi 10.11.3(ukpà 2-Ikpa Nsabọn); agba 13-15.4( ukpà 3-Ikpa Nsabọn); agba 17-19.4,5 (ukpà 4-Ikpa ile); agba 40-( ukpà 3-Ikpa ebi ijejeen̄).

Ìkare echa gaalek, mîsi ofifi owuwa chieen̄ ikwaan̄ si kubọk:

 • Mînama uwu-ikwaan̄.
 • Mînama uwu ebi ikwaan̄.
 • Mînama uwu Ikpa Mbuban si.
 • Mîrọ owuwa ikween̄-inu inyi ebi ijejeen̄ me Uwu-Ikpa.
 • Mîrọ si owuwa ikween̄-inu inyi ebi mkpulu mè ebi ikwaan̄ Uwu Awaji.

MGBỌ KEYI, KEKE KE EKIRỌ; KEKE OYAKA ISIK EBERỌ?

 • Mêkige ikpa eyi ebi ikpa 4, 5 & 6 me Uwu-Ikpa nsabọn.
 • Mîchili Uwu-ikpa Usem-Iba. Mêkige ikpa mêsabe ikisi ikwaan̄ me uwu ikpa ya.
 • Mêkirom aya usem.
 • Mênama uwu ikpa yi ọ̀kpọkpọ.  Mgbọ keyi ekirọ me uwu Ikpa Mbuban.

KEKE ORE AYAYA?

 • Akpatan̄ etip keyi ochilibe yi ìre ge me lek.
 • Ìre oriọọn̄ ibe ke Ikpa mbuban owa me emen akpatan̄ yi?
 • Mgbọ keyi ichip òkifuk Ikpa Mbuban isibi.
 • Ogugo Jisọs òwa me efeek ifit.
 • Efeek ifit òkifuk Ikpa mbuban me usem Obolo òwa si.

Mè ofifi. Ire oweek inọnọ ijot utọn̄ na me Uwu-Ikwaan̄, me Agwut Obolo.

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.