Agọọk

Agọọk Mkpulu OLBTO:

Ntitiin̄ Ibot Acha (NIA)

Ebi Ata

Ebi Òru

Mkpulu Ikwaan̄

Ebi ikwaan̄ ile

Àgbat ebi ikwaan̄

Ebi ikwaan̄ ija

Ebi ikwaan̄ nriki

Ebi ọkọ

Ebi `Ntap-ubọk ikwaan̄

Ebi ìbieen̄ ikwaan̄