Ìke Obokọt Itap Ubọk

    Owu môkọt ibieen̄ ikwaan̄ Awaji keyi inye ire ogọọk eji igbaan̄ ubọk irọ me oniin̄ kechi:

  • Re ogwu ògbo uriaak kiji, mè kiriaak uriaak me lek ikwaan̄ geelek òkup eji me ubọk. Kikpọ me lek ikpa etip kiji me acha.
  • Tap ubọk che  ikpoko nyi esa erọ orirọ ikween̄-inu. Owu môkọt inyi ototuuk ikpoko eji ekiweek, usini mgbọ si owu môkọt inyi òkpọkọ me lek.
  • Kiche ikpoko nyi eji me onyan̄ geelek, mè ìre me onyan̄ ita geelek, mè iyaka ire me acha me acha.
  • Kido mè bọkọ si etip ofolek OLBTO me agba ikpa etip kiji.
  • Kpe ototuuk, mè ìre òkpọkọ me lek ikpoko ikpa eji ekigon me acha geelek.

 

    Keme ubọk me ere keyi Mun̄ Eji mè bọkọ iman̄ uwu ikpoko kiji. Kpọ ere eji ekup me agba ikpa keyi ire oweek itatap ubọk inyi eji me  lek ikpoko, mè ìre icheche inu ge inyi eji.