Okwa Orirọ Ichichit Ikween̄-Inu Ifufuk Ikpa Mbuban me Assemblies of God Agwut Obolo

Owuwa ene ekido ibe ìre keke ke ebeyaka irọ. Ifọọk kan̄ ìre, ògbogbo. Ge me lek ifọọk chi ìre ikwekween̄ ike ekifuk Ika Mbuban ijaan̄. Ìre oriọọn̄ ifuk Ikpa Mbuban? Ire ikeya, Ìre ojeen̄ ogwu melek kwun̄ ibe irọọn̄ ikifuk si ikeyi ni? Usini mgbọ, "in̄-in̄" ore ifọọk kwun̄. Omun̄! Eji mîkaan̄ owuwa ikwaan̄ ebesisi.  Echi kpechak ubọk me lek owa igak echi erọbe isan̄a.

Me acha akọp efit iba mè akọp ini òraraka, eji mîkaan̄ ikween̄-Inu ifufuk Ikpa Mbuban inyi ebi Ntitiin̄ Awaji Assemblies of God, me Andoni agan̄ Òsiki, me Agwut Obolo. Ene kpewa me asasi usen, ire, ene mîso akọp ini mè urot me otà usen.

Ebi inunu mîfuk Ikpa Mbuban, mè ikween̄ ike ekineen̄ Ikpa Mbuban ebekween̄ isun̄, misa usini inu ema efukbe me Ikpa Mbuban ikọt me okwa. Eyi ìre òniin̄ ge ekisa iben Ikọ Awaji me ejit.

Ekikpọ chieen̄ ibe ke ebi Uwu-Awaji geelek me ido Obolo mêtap lek me lek ikween̄-Inu yi; inyi itap ubọk inyi ema me lek isasa Ikpa Mbuban usem Obolo, mè ìre usm Obolo me lek kan̄ irọ ikwaan̄.

Okwa kechi ìre echi ekọtbe me usen echitbe orirọ ya. Gban̄ me iman̄ akpatan̄ mè bọkọ si.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.