Ifọọk Dr Uche E. Aaron onyibe me akpatan̄ Mbia 99.1 FM

Me akọp usen iba me akọp mè onyan̄ iba, me akọp efit acha iba mè akọp mè go (20-12-2015), Ogwu Nteme Ikwaan̄ Usem Obolo, îsi îfọọk ikọ ofolek inanama usem ama-iman ene.  Inu yi imọnọ irek me uwu akpatan̄ mbia me agan̄ otu mun̄ eyi ekigwen FM 99.1. Ofia-Ikpa (Dr) Uche Ekereawaji Aaron, ìre ogwu Nteme-ile me linyọn̄, me agan̄ ikakana Ikpa Mbuban.

Îtumu ibe ke usem ama-iman ene geelek ore usem ibot-ejit kan̄. Ìbe ke ene geelek ìkidasi ikeek ekiket me usem ama-iman kan̄. Îrọ inyi ebi ene eriọọn̄ ibe ke gwun̄ geelek ejeen̄ ubọk ekige mè itumu usem iman kan̄ ijaan̄, ire iyaka inijeen̄ ọmọ ofifi usem, mè ìre ofifi inu, môgwat lek igobo itet.  Mije, îre usem ke ekisa ijeen̄ ene inu.

Îteme ebi otu usem geelek me agan̄ otu-mun̄ ibe ekachieek ibe usem kiban̄ ichep inọọn̄. Mè ibe ema etutun̄ usem cha mè enanama emin. Îtumu ibe ke mîbene uwu-ikpa usem iba me Agwut Obolo. Mè ibe ebi Obolo ekakpọ chieen̄ isiki, ekakpọkpọ uwu-Ikpa yi ìlọ chieen̄, ke môsibi òruru.

Ire oweek irọriọọn̄ inu ofolek Ofia--Ikpa (Dr) Uche Ekereawaji Aaron idọk, ke ire ogwu nteme ugane me ikakana ikpa keme ubọk kpọ me Sil.

Isi-uwu

Owu môkọt ibọkọ, mè ìre igban̄ usem kan̄ cha me akpatan̄ etip yi.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.