Gwu kom fo lek Awaji.

Igbe ibe ebi obolo ekween̄ ikekisa usem Obolo itumu Ikọ Awaji, òrere ikọ òkinyi ene ugwem, enyi ebi obolo me Uwu Ntitiin̄ Awaji òkup me ama ebi Obolo.

Owuwa ene ekibe ke inu yi ikàfet irọrọ.  Usini ene ekibe ke ire irọ, ke Ekwukwu Awaji ikakije me unye ubọk igbe. Usini ekibe ke môkọt ijijaka alọm me ebek kiban̄ ire lek ema kpèbeyaka ikọt ikitumu ebeke mgbọ ema isinan̄a isi ofifi ama.  Sà usini ene ekibe ke ema kperọriọọn̄ ifuk Ikpa Mbuban usem Obolo. Ire, ema ìre ebi Obolo. Nte kiban̄, mè ǹga kiban̄ ìre atalek bọn owot Obolo.

Eyi ìre inu isasa itọ ikpọ. Owu môkọt igban̄me akpatan̄ mè ìre ibọkọ itap me okpọk etip kwun̄.

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.