Iman̄ Kiji:


    Iman̄ kiji me uwu ikpoko ire eyi:

  •    UWU-IKPOKO: GUARANTEE TRUST BANK PLC
  •    ERIEEN̄: OBOLO LANGUAGE AND BIBLE TRANSLATION ORGANISATION.
  •    ÌMAN̄ IFUK: 0038671363.

OR

  •     UWU-IKPOKO: FIRST BANK PLC
  •     ERIEEN̄: OBOLO LANGUAGE AND BIBLE TRANSLATION ORGANISATION.
  •     ÌMAN̄ IFUK: 2027546167.

 


     Soso, nye lek ria ntap-ubọk kwun̄ jet eji.